Lokata terminowa

Lokata terminowa

Lokata terminowa, to umowa między klientem, a bankiem, która dotyczy lokowanie środków pieniężnych.Lokata terminowa Jest zawierana na określony czas, podczas którego bank zobowiązuje się wypłacić kapitał wraz z odsetkami na koniec okresu umowy. Lokata terminowa może być odnawialna i nieodnawialna.http://harmoniasmakow.pl/sosy-orientalne

Lokata terminowa

Lokata odnawialna może po upłynięciu terminu umowy automatycznie się odnowić na takich samych warunkach. Przy lokacie nieodnawialnej, na koniec umowy wypłaca się środki wraz z odsetkami klientowi.

Jeżeli umowa lokaty terminowej zostanie zerwana przed terminem zakończenia umowy, to klient zostaje narażony na straty w postaci utraty części lub całości odsetek, które zostały zgromadzone.

Artykuł napisany przez: balony reklamowe