Lokata walutowa

Lokata walutowa

Lokata walutowa, to forma lokaty, która opart jest na pochodnych instrumentach finansowych. Jest to połączenie lokaty z transakcją terminową, która dotyczy danej pary walut.

Lokata walutowa charakteryzuje się:

minimalna kwota lokaty wynosi 100 000 zł (lub równowartość tej kwoty w odpowiedniej walucie),

zakładana jest na ustalony czas, zazwyczaj od dwóch tygodni do roku,

lokatę zakłada się w walucie bazowej, lecz można ją wypłacać w określonej walucie,

umowa mówi o kwocie lokaty, oprocentowaniu, początkowym kursie wymiany walut,

oprocentowanie jest wyższe niż w tradycyjnych lokatach, ponieważ składa się z oprocentowania lokaty terminowej oraz otrzymanej premii za ryzyko.

Lokata walutowa pozwala uzyskać większe odsetki niż lokata tradycyjna, ale też ponosi się większe ryzyko. Wysokość gwarantowanych odsetek jest zależna od kursu walutowego.

Artykuł napisany przez: mediacja gospodarcza