Lokata

Lokata

Lokata, to wpłacenie do banku określonej kwoty pieniężnej, na określonych warunkach i na określony czas. Po upływie tego czasu kwotę wpłaconą odbiera się wraz z odsetkami, które narosły w czasie trwania lokaty.

Przeciętne oprocentowanie lokaty jest niewiele większe od inflacji. Lokata ma swoich zwolenników, jak i przeciwników, lecz z racjonalnego punktu widzenia obecne oprocentowanie lokat jest na tyle małe,że nie opłaca się w ten sposób lokować pieniędzy, ponieważ nie zarabiamy na tym dużo i kwotę wpłaconą nie możemy wypłacać do końca umowy, w przeciwnym razie utracimy odsetki, które zdążyły narosnąć. Przy wyborze lokaty warto zwrócić uwagę, jaki jest rodzaj oprocentowania, czy stałe, czy zmienne. Oprocentowanie stałe utrzymuje się na takim samym poziomie, przez cały czas trwania lokaty, natomiast oprocentowanie zmienne zależy od stawki bazowej banku i może ulec zmianie ze względu na sytuację na rynku pieniężnym.

Artykuł napisany przez: