Przejdź do treści

Opóźnienie w spłacie chwilówki – jak działać z głową

  • przez

Znaczna część społeczeństwa chociaż raz w swoim życiu miała problemy z terminową spłatą zobowiązania finansowego. Z pewnością w takich sytuacjach łatwiej radzą sobie osoby, które podejmują racjonalne decyzje, a nie pod wpływem chwili i impulsu. Należy zawsze pamiętać, że z każdym zaciągniętym zobowiązaniem i każdym problemem z jego spłatą można sobie poradzić.

Dług sam się nie spłaci. Aby się pozbyć zadłużenia należy go spłacić. To nieuniknione. Szczególnie istotne jest spłacenie w terminie zaciągniętych chwilówek. Krótki okres czasu takiego zobowiązania, a także odsetki powodują, iż dług narasta w szybkim tempie. W przypadku chwilówek decydują nie miesiące, ale dni, dlatego tak ważna jest szybka reakcja i podjęcie natychmiastowego działania.

Działaj z wyprzedzeniem

Sporadycznie zdarzają się sytuacje kiedy z dnia na dzień pozostajemy bez środków finansowych. Najczęściej brak środków finansowych poprzedzony jest stopniowym narastaniem problemów z płynnością finansową. Dlatego jak tylko klient dostrzega możliwość pojawienia się w przyszłości problemów z terminową spłatą zobowiązania finansowego, powinien skontaktować się z firmą pożyczkową w celu ustalenia nowych warunków spłaty pożyczki. Dzięki temu można uniknąć w przyszłości negatywnych konsekwencji związanych z brakiem spłaty zadłużenia.

Nie ignoruj problemu

Zdarza się, że na profilaktyczne działanie jest już zdecydowanie za późno. W takiej sytuacji nie należy unikać problemu i udawać, że go nie ma. Jest to najgorsze co może zrobić dłużnik, gdyż wierzyciel i tak będzie chciał odzyskać swoje należności. Klienci, którzy unikają spłaty zobowiązania finansowego, nie reagują na kolejne monity, muszą się liczyć z tym, że wkrótce może ich odwiedzić pracownik firmy windykacyjnej lub komornik.

Kiedy klient spóźnia się ze spłatą zobowiązania, firma pożyczkowa wysyła dłużnikowi upomnienie, czyli monit. Jest on dodatkowo płatny. Przeważnie koszt monitu wynosi poniżej 50 zł. Jeśli upomnienie nie przynosi spodziewanego efektu, firma pożyczkowa wysyła dłużnikowi wezwanie do zapłaty. Brak spłaty zobowiązania powoduje, iż firma pożyczkowa przekazuje sprawę w ręce firmy windykacyjnej, a następnie komornikowi, po wcześniejszym uzyskaniu wyroku sądowego.

Należy pamiętać, że odsetki z tytułu niespłaconej w terminie chwilówki mogą wynosić nawet czterokrotność stopy lombardowej NBP, która wynosi około 12-13%.

Porozumienie z pożyczkodawcą

Pożyczkodawcy liczą się z możliwością pojawienia się klientów, którzy będą mieli problemy z terminową spłatą zobowiązań. Dlatego zdecydowana większość firm pożyczkowych umożliwia swoim klientom odroczenie spłaty pożyczki. W niektórych przypadkach nawet o kilka miesięcy. Ma to na celu umożliwienie klientowi spłaty zobowiązania, a pożyczkodawcy odzyskania środków finansowych. Niestety wielu klientów nie zdaje sobie sprawy z tego, że aby móc skorzystać z odroczenia spłaty pożyczki, konieczne jest wystąpienie z takim wnioskiem przez upływem terminu spłaty zobowiązania. Istotne jest, że odroczenie spłaty pożyczki związane jest przeważnie z dodatkowymi kosztami, które powiększają całkowitą kwotę spłaty pożyczki. W przypadku poważnych problemów, w większości przypadków można dojść do porozumienia na korzystnych dla obu stron warunkach indywidualnych, pomijając windykację.

Zaciśnij pasa

Uzyskanie zgody na spłatę zobowiązania w innym terminie nie rozwiązuje problemu. Nadal trzeba uzyskać pieniądze na spłatę zobowiązania. Wielu klientów decyduje się na zaciągnięcie kolejnej pożyczki, jednak jest to złe wyjście i sprowadza się do tego, że klient wpada w spiralę długów.

Aby zgromadzić niezbędne środki finansowe, dzięki którym ma być spłacona pożyczka należy zacząć oszczędzać. Dłużnicy powinni sięgać po tańsze produkty i zamienniki, rezygnacja z dodatkowych przyjemności z pewnością może być kłopotliwa, ale z pewnością przyczynią się do zwiększenia budżetu domowego. Osoby, które potrzebują większych środków finansowych w krótszym czasie mogą zdecydować się na bardziej radykalny krok i sprzedać lub zastawić część posiadanych ruchomości.

Nie zapominaj o swoich prawach

Wielu dłużników zapomina, że poza obowiązkami związanymi z zaciągniętymi zobowiązaniami, posiadają również pewne prawa. Mają one chronić jego interesy przez nadużyciami ze strony wierzycieli. Dłużnik powinien zapoznać się ze zgodnym z prawem przebiegiem postępowania egzekucyjnego. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek uchybień i błędów powinien to zgłosić. Ciekawym faktem jest, że skargę można złożyć zarówno na działanie firmy pożyczkowej, ale również na firmę windykacyjną oraz komornika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *